PIETKIEWICZ - Odszkodowania EuCO

Wypowiedzi klientów

Moja sprawa była bez rozwiązania, dopóki nie trafiła na firmę EuCO (...) Więcej »


ODSZKODOWANIE-WYPADEK.pl

Europejskie Centrum Odszkodowań posiada profesjonalną kancelarię radców prawnych, specjalizujących się w prawie komunikacyjnym
i prawie pracy, oraz zatrudnia lekarzy orzeczników z wieloletnią praktyką.

Klienci którzy powierzają nam swoje odszkodowania objęci są opieką prawną przez cały okres roszczenia.

 

Zakres ubezpieczenia OC

Zgłoszenie wypadkuCHCESZ DOSTAĆ WSZYSTKIE NALEŻNE CI PIENIĄDZE...

Zakres ubezpieczenia OC jest bardzo szeroki.
Obejmuje ono ochroną wszystkie szkody
w mieniu i na zdrowiu poszkodowanych wyrządzone z winy ubezpieczonego użytkownika dróg publicznych
podczas zatrzymania, postoju lub garażowania pojazdu, a w szczególności: poniesione obrażenia ciała, doznany długofalowy uszczerbek na zdrowiu, utratę, zniszczenie bądź uszkodzenie mienia.

Więcej…
 

Pomoc po wypadku

Pomoc po wypadku

Nieustannie rosnąca liczbą użytkowników dróg
w połączeniu brawurą i brakiem doświadczenia dużej części z nich, a także zły stan techniczny nawierzchni polskich dróg sprawiają że coraz częściej musimy liczyć się z możliwością stania się ofiarą wypadku komunikacyjnego. Jednak dzięki rozbudowanemu systemowi ubezpieczeniowemu łatwo możemy rozwiązać problemy, jakie czekają nas po tak przykrym zdarzeniu. Aby skorzystać z przysługujących nam praw z tytułu ubezpieczenia, warto wiedzieć co należy zrobić, aby jak najszybciej uzyskać przysługującą nam rekompensatę za poniesione straty.

Więcej…
 
 

Pracuj z liderem w branży

Sample image
Za powstałe w wyniku wypadku szkody osobowe mają Państwo prawo domagać się odpowiedniej rekompensaty.
Więcej »

Pomoc po wypadku

Sample image
Aby skorzystać z przysługujących nam praw z tytułu ubezpieczenia, warto wiedzieć co należy zrobić, aby jak najszybciej uzyskać przysługującą nam rekompensatę za poniesione straty.
Więcej »

Dla poszkodowanych

Sample image
Wstępne zgłoszenie wypadku nie skutkuje zobowiązaniem ze strony poszkodowanego, jest jedynie pomocą w uzyskaniu odpowiedzi.
Więcej »


Zgłoś wypadek

Nasze osiągnięcia


Znajdujesz się na: Home

Wartości EuCO

Wartości Europejskiego Centrum Odszkodowań to (...)
Czytaj więcej...

Możliwość Współpracy

Jesteśmy rynkowym liderem świadczącym usługi w zakresie uzyskania (...) Czytaj więcej...

Profesjonalna Kadra

Ludzie stanowią największą wartość naszej firmy.
Czytaj więcej...

Dołącz do Zespołu

Sample image Za powstałe w wyniku wypadku szkody osobowe mają Państwo prawo (...) Czytaj więcej...